Slobodná demokratická škola je projekt občianskeho združenia The Last Corporation.

Cieľom projektu je vypracovať realizovateľný koncept školského vzdelávania založeného na princípoch slobody a demokracie,
a následne po vzore mnohých iných krajín založiť prvú slobodnú demokratickú školu na Slovensku. Vychádzame z predpokladu,
že deti sú schopné vzdelávať sa samy a nie je potrebné ich k tomu nútiť. Slobodné vzdelávanie vytvára pre deti také prostredie,
v ktorom sa vzdelávajú uplatnením svojej vrodenej zvedavosti, kreativity a túžby hrať sa. Našou hlavnou inšpiráciou je slobodná škola
Sudbury Valley v USA, ktorej vzdelávací model už od roku 1963 úspešne aplikuje viac než 40 škôl po celom svete.

Viac informácií o koncepte slobodného vzdelávania nájdete na portáli Sloboda učenia.

Zostrihy videí z Letnej školy Pytagoras 2017:

  • Potrebujú deti spoločný základ? (Daniel Greenberg, zakladateľ Sudbury Valley)

  • Pohľad do fungovania Školskej rady Sudbury Valley

  • Pohľad do fungovania Súdnej komisie Sudbury Valley


    Zostrihy videí z konferencie Cesty k dobrej škole 2017:

  • Pohľad do života a fungovania slobodnej školy Summerhill (Cesty k dobrej škole 2017)

  • Rozhovor s Danielom Greenbergom, zakladateľom slobodnej školy Sudbury Valley (Cesty k dobrej škole 2017)    E-mail: info@slobodnaskola.sk | Facebook: Slobodná demokratická škola | Web: www.slobodnaskola.sk